Konstrukcje żelbetowe i prefabrykowane

Zalety konstrukcji prefabrykowanych

Zalety konstrukcji prefabrykowanych

Wysoka wytrzymałość

Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane najczęściej produkowane są w klasach B30 do klasy B60, dobrze znoszą obc. dynamiczne, a możliwość stosowania wkładek tłumiących skutecznie ogranicza ich propagację. Produkcja elementów prefabrykowanych odbywa się w cyklu jednodobowym. Element prefabrykowany już po kilku dniach posiada wytrzymałość bliską 70% wytrzymałości betonu na ściskanie, co umożłiwia jego montaż i obciążenie. 

Szerokie możliwości

Konstrukcje żelbetowe i sprężone prefabykowane stanowią atrakcyjną alternatywę cenową do konstrukcji stalowej, gdy konstrukcja wymaga zapewnienia zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwogniowych oraz przy dużych obciążeniach. Pomimo iż w prefabrykacji dąży się do unifikacji elementów, to nadal produkuje się elementy wg indywidualnych projektów. Swoboda kształtowania elementów i osiągania dużych rozpiętości np.: dźwigarów sprężonych, których rozpiętość może osiągać nawet 36 m, oraz stosowania elementów zespolonych żelbetowych czy stalowo-betonowych znacznie rozszerza możliwości projektowe i technologiczne wznoszenia obiektu.

Duża trwałość i odporność

Niewątpliwą zaletą żelbetowych elementów jest wysoka odporność ogniowa oraz odporność korozyjna, która wynika między innymi z ochrony strukturalnej przez stosowanie wyższych klas betonu i domieszek oraz wyższej jakości otulin zbrojenia. Ma to szczególne znaczenie w konstrukcji hal, gdzie ze względu na procesy technologiczne występują podwyższone warunki korozyjne. Stosowanie elementów warstwowych z warstwą izolacji termicznej (wełna mineralna, styropian) sprawia, że spełniają on wszystkie wymagania stawiane przegrodom zewnętrznym.

Jakość wykonania

Elementy prefabrykowane wykazują wyższą jakość wykonania powierzchni oraz dokładność wymiarową gabarytów w odniesieniu do monolitu, kontrolowaną obecnie zgodnie z normą PN-EN 13369 " Wspólne wymagania dla prefabrykatów". Dokładność określona jest przez tolerancje wykonania, której wartość uzależniona jest od przyjętej klasy dokładności wg normy PN-62/B-022356. Aby możliwe było wykonanie konstrukcji z prefabrykatów wymaga się dokładności montażu określonego przez dopuszczalne odchyłki.

Dane Firmowe

BOR-TRANS Damian Borowski
03-637 Warszawa
ul. Gniazdowska 14/8
NIP: 5242397110, REGON:382342990

kontakt@bor-trans.pl

+48 692 432 254

Social Media