Wykonywanie prefabrykatów betonowych

Wykonywanie prefabrykatów betonowych

Proces wykonywania prefabrykatów

Technologia

Produkcja prefabrykatów betonowych odbywa się w oparciu o indywidualne dla danego prefabrykatu technologie. Rodzaj produktu zależy od zlecenia i projektu Klienta.
Produkcja prefabrykatów betonowych wiąże się każdorazowo z wykonaniem określonego oprzyrządowania. Do produkcji używany jest beton i zbrojenie stalowe zgodnie z dokumentacją wykonawczą danego produktu. Transport betonu z betonowni do form odbywa się mobilnymi betonowozami.

Dobór składników mieszanki

Składniki mieszanki betonowej do produkcji prefabrykatów dobiera się, biorąc przede wszystkim pod uwagę określone w projekcie wymagane wytrzymałości (klasę betonu, przewidywane obciążenia), wymiary i poziom skomplikowania kształtu elementu, a także jego przeznaczenie, w tym klasy ekspozycji. Wybór metody produkcji zależy m.in. od wielkości formowanego elementu oraz rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego i materiałowego. Prefabrykaty o znacznej masie i wymiarach produkowane są metodą stacjonarną, natomiast mniejsze – potokowo-stacjonarną.
Mieszanka betonowa może być wprowadzana do formy np. za pomocą kosza zasypowego. Sposób jej zagęszczania (np. przy użyciu wibratorów lub stołów wibracyjnych) zależy od kształtu elementu oraz jego wielkości, a także od rodzaju zastosowanego betonu.

Rodzaje prefabrykatów

Prefabrykaty mogą być wytwarzane jako elementy betonowe, żelbetowe, sprężone lub zespolone. Na proces produkcji składa się przede wszystkim przygotowanie form i zbrojenia, wykonanie, wprowadzenie do formy i zagęszczenie mieszanki betonowej oraz dojrzewanie betonu. Do wytwarzania betonu prefabrykowanego – podobnie jak do monolitycznego – wykorzystuje się cement, kruszywa, wodę i zbrojenie wykonane z prętów, siatek lub włókien bądź występujące w formie tzw. zbrojenia aktywnego: cięgien (strun) lub kabli. Niezbędne są również środki antyadhezyjne zapobiegające przywieraniu betonu do powierzchni form w czasie produkcji elementów.

Zbrojenia w elementach prefabrykowanych

W celu zbojenia prefabrykatów stosuje się następujące rozwiązania:
Pręty zbrojeniowe
Stal zbrojeniowa stosowana w prefabrykacji może być zwykła lub sprężająca. Do zbrojenia żelbetowych elementów prefabrykowanych zazwyczaj wykorzystuje się odpowiednio przycięte pręty stalowe, które łączy się poprzez zgrzewanie, spawanie i wiązanie.
Cięgna i kable sprężające
W przypadku strunobetonu stosuje się cięgna i druty ze stali sprężającej. Druty zazwyczaj skręcane są w bardzo mocne sploty, które naciąga się mechanicznie lub elektrotermicznie. Cięgna i sploty pełnią w elementach sprężonych funkcje zbrojenia aktywnego.
Zbrojenie rozproszone
Do jego wykonania najczęściej wykorzystywane są dość tanie włókna stalowe, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wysokim module sprężystości, które pracują w szerokim zakresie temperatur, jednak są mało odporne na korozję.

Dane Firmowe

BOR-TRANS Damian Borowski
03-637 Warszawa
ul. Gniazdowska 14/8
NIP: 5242397110, REGON:382342990

kontakt@bor-trans.pl

+48 692 432 254

Social Media